برگزاری نشست در انجمن صنعت پخش استان اصفهان

این جلسه با حضور همکاران از شرکتهای شايان پخش، توكا پخش، مهبان دارو، محيا دارو، گروه پارسيان، يكتاپخش تانيا، آدورا طب و ... در تاریخ 1392/09/10 برگزار گردید. در این جلسه به بررسی مشکلات، نقاط ویژه، راهکارهایی جهت بهبود آموزش، جلسات آموزشی گروهی و نحوه تسهیلات مبنا برای خرید نرم افزار جهت اعضای انجمن و ... پرداخته شد.

متن خبر را می توانید در سایت انجمن صنعت پخش استان اصفهان را مطالعه فرمایید.

دیدگاه ها

No comments yet

دیدگاه خود را بنویسید

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.