عضویت در کارگروه مدیریت منابع سازمانی ERP سازمان نظام صنفی رایانه ای

هدف مبنا از حضور در این کارگروه استاندارد سازی نرم افزار طبق مبانی تعریف شده ERP می باشد.

دیدگاه ها

No comments yet

دیدگاه خود را بنویسید

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.