نرم‌ا‌فزار برنا

برنا چیست؟

بُرنا به عنوان راه‌حلی ساده و کارآمد، نسخهای از راه‌حل کامل مبناست که برای کسب و کارهای نوپا، کوچک و متوسط آماده سازی شده است. در بُرنا کلیه فرآیندهای یک مجموعه با ساختاری از پیش تعریف شده آماده ثبت و مدیریت بوده و به شکلی ساده و در عین حال کامل و دقیق، منطبق بر نیازهای مجموعه هدف،پاسخگوی امور روزانه بنگاه اقتصادی خواهد بود.

چرا بُرنا؟

شرکت مَبنا با توجه به حضور سالیان متمادی در صنعت نرم‌افزارهای حوزه پخش که به همکاری با بسیاری از بزرگان و خوشنامترین شرکتهای فعال در این عرصه منجر شده و با تکیه بر دانش و تجربه تیم مدیریتی و فنی، در کنار وظیفه اجتماعی و صنفی خود، پس از رصد نیاز مجموعه های نوپا، کوچک و متوسط، تصمیمبه ارائه نسخهای ساده و کارآمد به نام بُرنا تحت سیستم عامل ویندوز نموده تا در مسیر رشد و پویایی این بخش از صنعت پخش، همراه و همیار ایشان باشد.

با توجه به توان مالی، عملیاتی و نیروی انسانی این دسته از مشتریان، راهکار بُرنا بصورت کاملاً رایگان، نه برای امروز، که تا همیشه، در اختیار کسب و کارهای بازار هدف قرار گرفته و امید است، قدمی هر چند کوچک، در بالندگی ایشان باشد.

با در نظر گرفتن رویه رشد و توسعه در بازار پخش و نیازهای روزافزون کسب و کارهای فعال در این حوزه، بدیهی است در صورت بلوغ شرکتها و گذر از مراحل ابتدای و ورود به سطح بالاتری از صنعت، محدودیتهای پیش بینی شده در بُرنا پاسخگوی ایشان نبوده و وجود راهحلهای قویتر و کارآمدتر به شدت ضروری خواهد بود.

در این صورت، شرکت مَبنا، با راهکارهای تحت ویندوز و وب خود آماده برآورده کردن این سطح جدید نیاز نیز بوده و در کمترین زمان و سادهترین روشها، اطلاعات فعالیت در سیستم بُرنا را به سیستمهای جدید منتقل و در اختیار مشتریان قرار خواهد داد.

بدیهی است تغییر سیستم در هر سازمان و بنگاه اقتصادی یکی از دغدغههای صاحبین کسب و کار بوده و همواره نگرانی از دست دادن اطلاعات را در پی خواهد داشت. با توجه به در نظر گرفتن این نگرانی، شرکت مَبنا، از لحاظ نرمافزاری و ساختار بانکهای اطلاعاتی تمهیداتی را در نظر گرفته، تا بدون هیچگونه آسیب و دستکاری، اطلاعات مشتریان به سیستمهای جدید منتقل و در جای خود بنشینند.

همچنین برنامهریزیهای انجام شده برای پشتیبانی و ارائه خدمات حمایتی از کسب و کارها به ترتیبی اتخاذ شده تا جای هرگونه دلنگرانی و مخاطره در طول حیات سازمان را، از ذهن مشتریان دور نماید.

دیدگاه ها

No comments yet

دیدگاه خود را بنویسید

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.