جناب آقای دکتر خانلر بیگ

از همکاری بین مبنا و اکسیر بسیار راضی هستم،بدون حتی یک روز تعطیلی در بخش فروش در کوتاه ترین زمان سیستم تحت وب راه اندازی شد و تمام فرآیندها به روز و با صحت و دقت درست پیاده سازی شده است.

و در نهایت بسیار از پیشنهاد مبنا راضی هستم.

جناب آقای دکتر خانلر بیگ
پخش سراسری اکسیر