سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

-‌‌مدیریت اطلاعات مشتریان
- مدیریت اطلاعات سرنخ‌ها
- مدیریت اطلاعات تماس (Contacts)
- مدیریت وظیفه شامل قرارها، وظیفه‌ها و ...
- مدیریت پروژه
- تعریف چارت سازمانی، مراکز، دپارتمان‌ها
- تعریف کارمندان
- سیستم حضور و غیاب
- تعریف همایش‌ها، سمینار‌ها، رخدادها و تخصیص آن به مشتریان
- کانالیزه کردن مشتریان
- مدیریت رقبا
- تعریف محصولات
- مدیریت کاتالوگ‌ها
- تعریف تامین کنندگان
- ارتباط با Call Center
- امکان ارسال گروهی و دریافت فکس
- امکان ارسال گروهی ایمیل بر اساس پارامترهای خاص
- امکان ارسال گروهی پیام کوتاه بر اساس پارامترهای خاص
- ارتباط با سیستم اتوماسیون اداری
- ارتباط با سیستم فروش
- ارتباط با سیستم حسابداری مالی
- ارتباط با سیستم انبار
- گزارش دهی پیشرفته
- ابزار گزارش‌ساز
- سطوح دسترسی کاربران و گروه‌های کاربری